Työnohjauksen laatua voidaan varmistaa!


Työnohjausta on totuttu pitämään omana, enemmän ja vähemmän suljettuna prosessina. Tämäntyyppisessä toimintamallissa korostuu työnohjauksen palaute (esimerkiksi hallinnon näkökulmasta) vain kokemuksellisena ilmiönä asteikolla hyödyllinen, neutraali tai huono. Mielestämme työnohjaus on kuitenkin parhaimmillaan oppimista työssä. Sitä voidaan hyödyntää tietoisesti myös työhyvinvoinnin rakentamisessa ja esimiestyön tukena.


Olemme kehittäneet vuosien käytännön kokemuksen tuloksena työnohjauksen laatujärjestelmän, jota käytetään työnohjausprosessien kohdentamiseen yhdessä sovitulla tavalla. Järjestelmään kuuluva laatutyönohjausmittaus hyödyttää työnohjauksen tilaajaa, työnohjattavia sekä työnohjaajaa eri tavoin.